Rok Św. Jana Pawła II - Rejestracja do konkursu:

Zapraszamy do rejestracji w Konkursie

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym tutaj


Prosimy wybrać grupę wiekową:

Prosimy podać informację kontaktowe

Uczestnik może wybrać tylko dwie formy konkursowe. W przypadku wyboru pracy plastycznej/literackiej prosimy podać na karcie Dane o tytule i technice pracy

Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia prosimy o podanie danych szkoły, placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczestnik

Jeżeli uczestnik zainteresowany jest tylko testem wiedzy, prosimy pominąć ekran pt. Forma i technika pracy